adbird(広告鳥) 備忘録

2019-12-07から1日間の記事一覧

ffmpegでTS(m2ts)ファイルをmp4に変換 2019年版

シンプルな方法(音声エンコードなし) $ ffmpeg -y -vsync 1 -i 入力.m2ts -f mp4 -vcodec libx264 -map 0:0 -map 0:1 -s 1280x720 -aspect 16:9 -acodec copy -bsf:a aac_adtstoasc 出力.mp4 短いファイル名一つなら上記コマンドでも大して苦ではないけど…